KROK 1.

TYP A DRUH

Prvním krokem je zjistit, jaký typ bazénu je pro Vaše konkrétní účely nejvhodnější. Typem bazénu rozumíme způsob, jakým se voda dostane z vany do filtrační nádoby. Rozlišujeme:

Mimo typ bazénu volíme i konkrétní druh skimmeru nebo přelivu. Jednotlivé druhy naleznete ZDE. Skimmerový bazén bude jednodušší na údržbu, méně náročný na stavební připravenost a jeho  pořizovací cena bude výrazně nižší. Přelivové bazény budou určeny pro klienty s vyšším estetickým cítěním. Nabídnou vyšší filtrační schopnost a vyšší vodní hladinu. Typ bazénu volíme i na základě místa instalace. U bazénu pro soukromé účely je výběr čistě na Vás. Veřejné bazény musí být vždy přelivové!

KROK 2.

UMÍSTĚNÍ

Bazény klasifikujeme podle pozice horní hrany vzhledem k terénu. Rozlišujeme nadzemní (případně částečně nadzemní) a podzemní (zapuštěné) bazény. Zamyslíme se i nad tím, zda bude bazén umístěn venku nebo v místnosti. V takovém případě dále klasifikujeme na:

Výsledná volba výrazně ovlivní stavební připravenost a dodatečnou výbavu. Zatímco exteriérové (venkovní bazény) mohou být po celou dobu otevřené, interiérové bazény (vnitřní) musí být zakryté. V místnosti bude navíc nutné nainstalovat rekuperaci nebo odvlhčovač. Absence odvlhčovací jednotky by způsobila rosení stěn a následnou tvorbu plísní v místnosti.

KROK 3.

TVAR

Bazénová vana může mít téměř libovolný tvar. Nejčastěji se setkáme s: obdélníkovými, oválnými a kruhovými korpusy. Méně časté jsou: zaoblené rohy, výklenky, lichoběžníky, osmičky a další atypické tvary. Fantazii se meze nekladou. Nejoblíbenějším tvarem je v současnosti obdélník s ostrými rohy. Doporučujeme zvolit takový tvar, který je v okolí zastoupen nejčastěji.

OBDÉLNÍK

V současnosti nejoblíbenější variantou. Minimalistický vzhled patří k jeho největším přednostem.

OVÁL

Je ekonomicky nejvýhodnější a velmi praktický na údržbu.

KRUH

Kruhový bazén ocení především ti, kteří bojují s každým centimetrem volného místa. Je ekonomicky výhodný a snadno se čistí.

KROK 4.

ROZMĚRY

Neexistují žádné doporučené rozměry. Při výběru musíme myslet především na pohodlí jednotlivých uživatelů. Bazén je relaxačním prvkem a pociťovat v něm diskomfort je to poslední, co si přejeme. Mezi základní faktory ovlivňující výsledné rozměry patří:

Řadíme sem i sílu materiálu. Ta mimo výsledné rozměry ovlivní i odolnost bazénu proti mechanickému poškození nebo jeho životnost. Pro snazší rozhodování doporučujeme vypracování 2D výkresu či 3D vizualizace. 

KROK 5.

BARVA

Volba barvy bude mít  zásadní vliv na celkový dojem z rekreačního prvku. Při výběru bereme v úvahu absorpci fotonů v reakci s elektrony. Co to znamená? Za normálních okolnosti voda absorbuje veškeré barvy spektra (kromě modré). Voda v bazénu je tedy vždy modrá (jen má trochu jiný odstín). Mnoho zájemců má milnou představu, že například bílý bazén znamená i bílou vodu. Naopak. Speciálně bílá barva umí ve spolupráci s lomem světla opticky měnit barvu bazénu v průběhu dne. Přes (ranní) blankytně modrou postupně přechází do námořnické modři až do (noční) hlubinné modré.

KROK 6.

VSTUPY

Vstupy do bazénu (bazénová schodiště) můžeme rozdělit do tří základních kategorií:

Neexistuje žádný striktní manuál pro výběr vstupu. Do menších bazénů budeme volit pravděpodobně menší (rohové, římské) schodiště. Pokud požadujeme instalaci masážních prvků a zároveň chceme zachovat co největší užitný prostor, vybereme rohové schodiště s přídavnou lavicí nebo podestou. Pokud chceme mít v bazénu co největší prostor pro sezení a užitný prostor pro nás není určující, zvolíme pravděpodobně královské schodiště nebo vlastní atypické řešení.

KROK 7.

TRYSKY

Trysky klasifikujeme na vodní a vzduchové. Vzduchové trysky slouží pouze k masáži a častěji než v bazénu se s nimi setkáme ve vířivých vanách. Vodní trysky mají trojí dělení:

Filtrační trysky jsou mezičlánkem v čistícím procesu. Vhánějí hrubé nečistoty do skimmeru nebo žlábku. Podle výšky umístění na stěně jsou dále děleny na dnové a hladinové. Masážní trysky poskytují příjemnou vodní masáž. Většinou se s nimi setkáme u lavic, podest a římských schodišť. Trysky protiproudu slouží k vytvoření dynamické síly, která brání plavci přeplavat na druhou stranu. Protiproud umožní to, že si velmi dobře zaplavete i v opravdu malých bazénech. Dnová výpust slouží k odčerpání bazénové vody v případě nutnosti servisního zásahu nebo například zazimování na konci sezóny.

MASÁŽNÍ TRYSKY

Poskytují vodní nebo vzduchovou masáž.

FILTRAČNÍ TRYSKY

Zbavují bazénovou vodu hrubých nečistot.

TRYSKA PROTIPROUDU

Vytváří dynamickou sílu která brání plavci přeplavat na druhou stranu bazénu.

DNOVÉ SÁNÍ

Slouží k vypuštění vody z bazénu v případě nutnosti servisního zásahu, čištění nebo zazimování.

KROK 8.

OSVĚTLENÍ

Bazénová světla lze klasifikovat z různých hledisek. Setkáme se například s rozdělením podle: typu konstrukce, materiálu, tvaru, svítivosti, rozměrů apod. Nejčastěji však světla kategorizujeme podle barev na:

RGB je zkratkou tří barev, které se používají u různých elektronických zařízení k míchání různých odstínů: R-red (červená), G-green (zelená) a B-blue (modrá). Některá RGB světla nabídnout statické a dynamické programy. Každé ze světel musí být připojeno na transformátor napětí a oddělení ochrany obvodu. Světlo mohou být spínána vypínačem přes dálkové ovládání a některé druhy i za pomocí aplikace v chytrém telefonu, počítači či tabletu.

KROK 9.

TECHNOLOGICKÁ
MÍSTNOST

Technologické místnosti  slouží pro instalaci bazénové technologie. Můžeme je klasifikovat z pozice vzhledem terénu na:

Pro umístění nad úrovní terénu jsou využívány praktické boxy, které lze instalovat do garáží, sklepů či zahradních domků. Umístění pod terénem spočívá v instalaci technologie do speciálních PPR šachet určených pro obetonování. Některé technologie musí být umístěny vždy pod úrovní terénu (např. čerpadlo protiproudu). Technologické šachty mohou být tvarově i rozměrově uzpůsobeny potřebám zákazníka.

MANUÁLNÍ

Chemie (nejčastěji ve formě tablet) je vložena do potrubního, závěsného nebo plovoucího dávkovače. Uvnitř se pomalu rozpouští a vlivem pootevření ventilu (kterým regulujeme průtok) odchází do bazénu. Velmi často se s ním setkáme u cenově výhodný setů.

INTERVALOVÁ

Chemie je dávkována na základě nastavených filtračních časů v hodinách elektrického rozvaděče. Nejčastěji se s ním setkáme u ekonomicky výhodných slaných bazénů. Některé druhy chemie jsou dávkovány pouze za pomocí nastavených filtračních intervalů (např. algicid nebo flokulant)

AUTOMATICKÁ

Plně automatické řídící jednotky dávkují chemii na základě údajů získaných sondou. Detekuje-li přístroj odchylku od nastavených hodnot, spustí program dávkování, při němž jsou hodnoty sníženy/zvýšeny na požadované. Měřící proces probíhá neustále a nám tak odpadá většina kontrolních aktivit spojených s bazénovou chemii.

KROK 10.

ÚPRAVA VODY

Úprava vody je naprosto zásadní krokem v rozhodovacím procesu. Je třeba zodpovědět otázku, jak vodu budeme čistit a co k čištění použijeme. Rozlišujeme dělení podle stupně automatizace na manuální, intervalové a automatické. Možná ještě důležitější klasifikace je podle typu dávkované chemie:

Chlórová úprava spočívá v přímém dávkování aktivního chlóru (tekutý, granulát, tabletový) do bazénové vody. U slané úpravy desinfikujeme bazén plynným chlórem vzniklým při procesu elektrolýzy soli probíhající v cele solonizační jednotky. U bez-chlórové úpravy dávkujeme jiné než chlórové přípravky (peroxid vodíku, stříbro apod.). Nejefektivnější variantou je chlorová úprava. Slaná úprava může být benefitní pro atopiky a osoby s kožním onemocněním. Bez-chlórová úprava je vhodná pro ty, kteří chtějí minimalizovat dopady na životní prostředí.

KROK 11.

OHŘEV

Ohřev bazénové vody dnes patří téměř k povinné výbavě. Pokud je nutné instalaci ohřevu odložit, doporučujeme  technologickou místnost připravit na ohřev v podobě tříventilového obtoku vody (bypassu). Nejběžnějším typem ohřevu je  bazénové tepelné čerpadlo s integrovanými výměníkem. Pokud máme nainstalované domácí tepelné čerpadlo, plynový kotel či solární panely, můžeme do šachty umístit výměník a využít tak stávající technologii. Poslední variantou je elektrický ohřev. Elektrika je nejúčinnějším typem ohřevu. Její použití je však stále více diskutabilní z ekonomického hlediska.

BYPASS

Tříventilový obtok vody. Slouží jako příprava pro ohřev.

VÝMĚNÍK

Výměník použijeme při vytápění bazénu za pomocí domácího tepelného čerpadla, solárních panelů nebo kotle.

ELEKTRICKÝ OHŘEV

Elektrický ohřev je nejefektivnější. Spotřeba elektrické energie je však vysoká a tak je nutné porovnávat efektivitu s ekonomickými parametry.

TEPELNÉ ČERPADLO

Bazénové tepelné čerpadlo je v současnosti  nejoblíbenějším typem ohřevu. Mimo ekonomicky výhodný provoz nabídne i příznivou pořizovací cenu a vysokou efektivitu.

KROK 12.

FILTRAČNÍ MÉDIUM

Filtrační médiem rozumíme náplň umístěnou ve filtrační nádobě. Jedná se o složku zodpovědnou za absorbci hrubých nečistot. Klasifikujeme je podle  materiálu na:

S celuózou se setkáme nejčastěji u malých bazénů. Tvoří aktivní část kartuší. Ethylenové (příp. polyesterové) vlákno používané ve filtračních kuličkách slibuje absorbční účinnost křemičitého písku při více než 35x snížené hmotnosti. Křemičitý písek je nejrozšířenější variantou filtračního média. Sklo nabídne proti písku vyšší filtrační účinnost, delší životnost a nižší spotřebu média. Zeolit nabídne oproti písku vyšší filtrační účinnost, nižší spotřebu a dokáže udržet stabilnější hodnoty pH. Aktivní uhlí slouží jako doplňkové filtrační médium. Můžeme jej zkombinovat např. s pískem. Dokáže absorbovat organické látky a plyny.

KROK 13.

ZAKONČENÍ

Zakončení vany tvoří horní pohledovou část rekreačního celku. Výběr se bude mimo jiné lišit i v závislosti na zvoleném typu bazénu. Pokud se zabýváme zakončením u skimmerového bazénu, hledáme odpověď na otázku: Čím skryjeme horní hranu? Na výběr máme zpravidla tři možností: kovová lišta (hliník, nerez, titan), keramika nebo betonový prefabrikát. Kov je nejméně odolný vůči působení povětrnostních podmínek a bazénové chemie. Ekonomicky je však z těchto variant nejvýhodnější. Volba mezi betonem a keramikou bude probíhat na základě designu a pořizovací ceny. Obě formy mají velmi podobné vlastnosti. Betonový prefabrikát může být však až 5 x levnější.

Pokud řešíme zakončení u přelivového bazénu, hledáme odpověď na otázku: Čím vyplníme přelivový žlab? Na výběr máme zpravidla čtyři možnosti: ABS mříž, keramika, kámen nebo kov. Rozhoduje především pořizovací cena a design. Cenově nejvýhodnější je ABS mříž. Keramická mříž bude pravděpodobně ekonomicky nejnáročnější. Při výběru musíme brát v úvahu i zvolený druh přelivu. Jednotlivé varianty zakončení není možné instalovat na libovolný druh přelivových žlabů.

ZAMĚŘENÍ
Krok 1 - příprava

Proveditelnost návrhu zákazníka přijíždí na místo zkontrolovat technický pracovník. Přeměří místo realizace (výsledný prostor pro výkop by měl vnitřní rozměry přesahovat alespoň o 25 cm z každé strany. Výška výkopu je odvislá od výšky základové desky instalovaného prvku a pokládky), vyznačí přívody, vytvoří fotodokumentaci a konzultuje návrh řešení se zákazníkem. Závěrem je vytvořen seznam požadavků a skica. Podklady jsou předány obchodnímu oddělení a nabídka upravena podle požadavků.

VIZUALIZACE
Krok 2 - příprava

Pokud je cenová nabídka odsouhlasena, člen obchodního oddělení zasílá všechny důležité dokumenty (všeobecné podmínky, smlouvy, montážní předpisy atd.) a po jejich podpisu vyzve zákazníka k uhrazení částečné zálohové faktury. Po připsání částky projektant na základě fotodokumentace, skyci a konzultace vytvoří společně se zákazníkem závěrečný 2D výkres. Ten je překontrolován a po podpisu vyhotovena objednávka, jejíž podpis uzavírá přípravnou fázi.

VÝKOP
Krok 3 - dno a vývody

Na místo realizace přijíždí v předem smluveném termínu a čase bagr (příp. dělníci výkopových prací) společně se stavebním dozorem. Stavební dozor vyznačí místo výkopu všech prvků, konzultuje jej s realizátorem a dohlíží na něj po celou dobu výkonu práce. Pokud to situace umožňuje, jsou současně připraveny vývody na vodu a elektřinu. Záznam ve stavebním deníku podepisuje zákazník nebo k tomu zmocněná osoba každý den. Deník lze k potvrzení zasílat i elektronicky.

DRENÁŽ
Krok 4 - dno a vývody

Pokud to situace vyžaduje, je po obvodu výkopů všech prvků instalována perforovaná drenážní roura. Drenáž je svedena do dešťové kanalizace, akumulační nádrže, trativodu nebo čerpací šachty. O realizaci drenáže  rozhoduje vzhledem k vícenákladům vždy zákazník. Pokud je k rozhodovacímu procesu vyžadován, je za příplatek vypracován geologický posudek. Drenáž je umístěna vždy mimo základovou desku ve štěrkovém lóži.

ŠTĚRK
Krok 5 - dno a vývody

Na dno základové desky je umístěn štěrkový zásyp ve frakci 16/32. Pokud není stanoveno jinak, je výška zhutněného štěrkového lóže 200 mm. Štěrkové lóže slouží jako pojistka proti deformaci betonové desky. Pokud je deska zbudována v zámrzné hloubce (u částečně nadzemních bazénů). Při změně skupenství vody z kapalného na pevné je štěrk schopný absorbovat tento objemový nárůst.

BETON
Krok 6 - dno a vývody

Na zhutněný štěrk naneseme beton třídy C20/25. Pokud není stanoveno jinak, je výška zhutněné betonové desky 200 mm. Uprostřed betonu se nachází kari síť v tloušťce 10 mm s oky 100x100 mm. Tolerance základové desky je 0,1 mm na 1 m. Beton necháme vyzrát po dobu 30ti dní. Poté fáze končí a můžeme začít domlouvat dopravu montáž.

POLYSTYREN
Krok 7 - dno a vývody

Před příjezdem bazénu nezapomeneme na dno desky nalepit extrudovaný polystyren XPS o síle 30 mm, jež slouží jako izolační vrstva proti tepelné ztrátě. Polystyren důkladně nalepíme za pomocí nízkoexpanzní pěny po celé ploše základové desky (případně lze použít lepidlo apod.). Pokud je k bazénu připojena šachta na vodu, je vhodné instalovat izolační vrstvu dna i pod ní. Bez izolační vrstvy bude voda v přepadové nádrži ochlazována.

DOPRAVA
Krok 8 - doprava a usazení

Bazény a jiné rekreační prvky do 9 m délky, 3,6 m šířky a 1,7 m hloubky můžeme převést vlastní dopravou (případně si jej může zákazník odvézt sám). Pro větší bazény a rekreační prvky je třeba zajistit nadrozměrnou přepravu. Z hlediska dopravy nejsou důležité jen rozměry prvku. Je třeba předem prokonzultovat příjezdovou cestu i vstup na pozemek. Neméně důležitý je i prostor k manipulaci s prvkem u stavebního výkopu.

ULOŽENÍ
Krok 9 - doprava a usazení

Technici před uložením překontrolují stavební přípravu, přichytí úvazy a jeřáb jej následně přeloží ke stavební jámě. Zde je bazén otočen, převázán a spuštěn do výkopu. Neustále pozorujeme dno! V případě, že dojde k sesuvu půdy na polystyren, bude nutné hlínu a kameny odstranit. Nerovnosti by se mohly propsat do dna bazénu, což by jej mohlo esteticky nebo funkčně poškodit.

ROZEPŘENÍ
Krok 10 - stěny

Před napuštěním bazén rozepřeme kovovou konstrukcí (hliník, nerez) nebo dřevnými trámy. Počínáme si obzvlášť opatrně, abychom nezpůsobili mechanické poškození stěn, dna či jednotlivých elementů. Konstrukci/trámy ponecháme v bazénu 3-7 dní po dokončení betonáže stěn. 

SPUŠTĚNÍ
Krok 11 - stěny

Šachta je připojena na přívod vody, elektřiny a následně propojena s bazénem. Technik překontroluje těsnost elementů, vloží do nádoby filtrační médium, provede zátopovou zkoušku a otestuje chod technologií. V případě, že je vše v pořádku, zákazník podepisuje protokol o předání zboží bez závad. Pokud se vyskytla drobná závada, je na ni zákazník upozorněn (případně na ni upozorní) a podepisuje předávací protokol o předání zboží se závadami. Závady jsou v nejbližším možném termínu odstraněny.

BETONÁŽ STĚN
Krok 12 - stěny

Do rozepřeného bazénu napustíme nejprve 20 cm vody a nasypeme prvních 10 cm betonu C20/25. Hladina vody musí být vždy minimálně 10 cm nad zásypem betonu. Pokračujeme postupně a sledujeme rovinnost stěn. Pokud se některá ze stěn vyboulí/vboulí, musíme přidat/ubrat vodu nebo přidat/ubrat beton. Pokračujeme postupně ve vrstvách max. 50 cm za den

FINÁLNÍ POVRCH
Krok 13 - finalizace

Povrch vyrovnáváme nivelační hmotou a aplikujeme podklad pro finální pokládku (kámen/keramika/dřevo/dřevoplast apod.). Při výběru povrchu dbáme především na jeho odolnost vůči bazénovým chemikáliím a myslíme i na mapy, které může po vyschnutí voda vytvořit. Snažíme se volit spíše světlejší barvy (nejlépe se vzorem). Všechny typy zakrytí musí být ukotveny do betonového podkladu. Z tohoto důvodu doporučujeme pro přípravu pokládky zvolit právě beton.

ZAKRYTÍ
Krok 14 - finalizace

Pokud je zákazníkem požadováno, je k bazénu instalováno i vhodné zakrytí. Nejvíce tepla totiž odchází právě vodní hladinou, která je jako jediná bez izolace. Máme na výběr z několika možností: zastřešení, pojízdné terasy, plachty nebo rolety. Každý z typů zakrytí má svoji specifickou přípravu. Více o zakrytích se dozvíte ZDE.

KROK 14.

INSTALACE

Instalace PPR bazénu může být pro nezkušeného stavebníka nepřekonatelným oříškem. Pokud se na stavební část necítíte, nebo nechcete příliš riskovat, můžete si instalaci objednat přímo u nás.

ADRESA:

KONTAKTY:

IDENTIFIKÁTORY:

IČO: 27708446
DIČ: CZ27708446
SZ: B4751/KSBR

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

BANKA: ČESKÁ SPOŘITELNA
DRUH: DOMÁCÍ MĚNA
NÁZEV ÚČTU: BRESCO A.S.
ČBÚ: 1472462339/0800
IBAN: CZ55 0800 0000 0014 7246 2339
KÓD BANKY: GIBACZPX

BANKA: ČESKÁ SPOŘITELNA
DRUH: DEVIZOVÝ
NÁZEV ÚČTU: BRESCO A.S.
ČBÚ: 1991292263/0800
IBAN: CZ76 0800 0000 0019 9129 2263
KÓD BANKY: GIBACZPX

MOŽNOSTI PLATBY:

O NÁS:

JSME OBCHODNÍ SPOLEČNOST BRESCO A.S.. JIŽ OD ROKU 1993 SE ZABÝVÁME SE VÝROBOU VODOHOSPODÁŘSKÝCH A REKREAČNÍCH CELKŮ Z POLYPROPYLENU. V NAŠEM PORTFÓLIU NAJDETE BAZÉNY,  VÍŘIVÉ VANY, SWIMSPA, SAUNY, PARNÍ KABINY, ZASTŘEŠENÍ, POJÍZDNÉ TERASY, BAZÉNOVÉ ROLETY, NÁDRŽE NA UŽITKOVOU I ODPADNÍ VODU, ČISTÍRNY, ODLUČOVAČE A DALŠÍ PRODUKTY. 

NAPIŠTE NÁM: