LEDOVÝ MINIMALISMUS

SKIMMER ELEGNATE

Extra úzký skimmer pro maximální výšku vodní hladiny. Skimmery ELEGANTE jsou vyráběné z odolné nerezové oceli AISI 316 L. Jejich devízou je především moderní design. Skvěle se hodí do residencí kde převažují ledové odstíny. ELEGANTE jsou i praktické. Snadno se udržují a mají velmi dlouhou životnost.

ELEGANTE je prefabrikovaný nerezový skimmer ukotvený mosaznými šrouby. EPDM těsnění společně s polymerovým tmelem zaručují voděnepropustnost. Uvnitř filtračního systému se nachází odnímatelný koš pro odstranění hrubých nečistot. Nechybí ani možnost napojení na ruční vysavač či napojení na regulátor hladiny bazénové vody. 

VSAĎTE NA JISTOTU

PŘELIV EASY GRID

EASY GRID je pravděpodobně nejznámější a nejrozšířenější variantou přelivových bazénů na celém světě. Běžně se s ním setkáme například na veřejných koupalištích, hotelích a ve Wellness. Výhodou je především vysoká filtrační schopnost, snadné čištění, dobrá schopnost adaptace na okolí a příznivá pořizovací cena. Žlabovou mříž je možné zvolit v různém barevném, tvarovém či materiálovém provedení. Nejčastěji se setkáme s ABS, nerezovou ocelí či keramikou. Je vhodný pro použití v soukromém i veřejném sektoru.

Princip přelivů EASY GRID je prostý. Voda přetéká skrze mříž do žlábku instalovaném po celém obvodu bazénu. Následně je potrubím odvedena do akumulační nádrže, nebo přímo do nádoby s filtračním médiem. Poté je přečištěna za pomocí zvolených chemických přípravků a vrácena tryskami zpět do bazénu. Přidáním vody do bazénu dojde ke zvýšení hladiny. Voda přetéká skrze mříž do žlábku a proces se opakuje po celou dobu nastaveného filtračního času. 

LUXUS KTERÁ NEZNÁ HRANICE

PŘELIV INFINITIO

Přelivy INFINITIO (známější pod názvem nekonečné bazény) jsou králi napříč portfoliem. Svým jedinečným vzhledem uchvátí skutečně každého.

Princip nekonečných bazénů spočívá ve snížení jedné nebo více obvodových stěn. Snížení stěn způsobí přetékání vody do žlabu umístěného za stěnou bazénu. Vrstva vody přetéká přes stěnu čímž z bazénů vytvoří optcký klam. Bazén pak vypadá, že. Skvěle se hodí  do svahů. Voda ze žlábku je následně potrubím svedena do akumulační nádrže, nebo přímo do nádoby s filtračním médiem. Poté je přečištěná za pomocí zvolených chemických přípravků a vrácena tryskami zpět do bazénu. Přidáním vody do bazénu dojde ke zvýšení hladiny. Voda přetéká přes stěny do žlábku umístěného za stšněnou bazénu a proces se opakuje po celou dobu nastaveného filtračního času.

Náš první nerezový bazén jsme vyrobili v roce 2012. Jednalo se o hranatý bazén  3500x 7000 x 1500 mm s oceli AISI 316. Naše výrobky najdete v České republice, Slovensku Německu, Polsku, Maďarsku, Francii, Itálii, Belgii, Holandsku a dalších evropských zemích.

Životnost každého z bazénů je zcela individuální a ovlivňuje ji mnoho faktorů. Velmi záleží na zvolené třídě materiálu. My používáme standardně nerez AISI 316. Také je hodně důležitá kvalita bazénové vody. Zásadně do našich nerezových bazénů nepatří slaná voda! A v neposlední řadě je to provedení stavebních prací. Stavební práce zajišťujeme po dohodě se zákazníkem vlastními pracovníky a tím na sebe přenášíme garanci za celé dílo.    Životnost takového bazénu je při správném používání ,,prakticky neomezená“

  Bazény vyrábíme z nerezu třídy AISI 316. Buď z hladkého plechu nebo plechu se strukturou. Stejně tak bazénová schodiště. Na vyztužení bazénového skeletu používáme odpovídající profily a výztuhy ve stejné třídě oceli. Tedy AISI 316. To zajistí vysokou chemickou odolnost

 

Záruka na bazén až 10let a technologii je standardně 2 roky. Může být prodloužena v rámci služby doživotní záruka. Kdy každoročně technik přijede překontrolovat systém. Sepíše protokol, poučí zákazníka o používání. 

Při výrobě bazénu vzniká minimum škodlivých látek. Materiál je 100 % recyklovatelný i po mnohaletém užívání a nezatěžuje tak životní prostředí.

Nerezové bazény

Máme bohaté zkušenosti v oblasti vývoje, konstrukce, modelování a výroby plechových dílů, ale i s technologií

zpracování ušlechtilé oceli, její tváření, svařování a problematikou povrchové úpravy. Kvalitu našich výrobků bylo

možné dosáhnout jen díky vyspělým technickým řešením , moderním progresivním výrobním technologiím a především bohatým zkušenostem našich techniků. Nerezové bazény kombinují estetickou eleganci a nejvyšší standardy kvality materiálu. Pro Vaše individuální potřeby jsme připravili nadčasový design našich produktů. 

Nerezové bazény se skimmerem

Zákazníka okouzlí svou jednoduchostí. Bazény se skimmerem jsou charakteristické tím, že hladina vody v bazénu je od okolního terénu nižší o 10-15 cm. K odvodu znečištěné vody do filtrace slouží sací přestup „skimmer“ t. j. nádoba zabudovaná do stěny bazénu ve výšce vodní hladiny cca 10-15 cm pod pochozí plochy oproti výtlačným(cirkulačním) tryskám. Úkolem skimmeru je zajistit ,aby se nečistoty z hladiny vody odvedli k čerpadlu pro následné přefiltrování a chemickou úpravu bazénové vody. Takto přečištěná voda se následně přes trysky vrací zpět do bazénu.

Aby se zajistila co nejvyšší efektivita pro kvalitní úpravu vody, je důležité navrhnout sofistikované řešení rozmístění trysek a také určit správné jejich počet, který je podmíněn objemem a tvarem tělesa bazénu. Jedná se o jednoduchý, ale účinný systém pro cirkulaci vody.

Výhody bazénu se skimmerem:

• Výrobně jednodušší princip
• Levnější technologie
• Menší prostor technologické místnost

Nerezové bazeny
Nerezový skimmerový bazén
Nerezové bazeny
Nerezový skimmerový bazén
Nerezové bazeny
Nerezový skimmerový bazén
Nerezové bazeny
Nerezový skimmerový bazén
Nerezové bazény s přelivným žlábkem

Bazény s přelivovým žlabem jsou charakteristické tím, že hladina vody je ve stejné výšce jako je okolní terén a tím se vytváří ucelený pohled na bazén působící jako jednolitá plocha. Jejich největší výhodou je okamžitý odtok znečištěné povrchové vody(organické nečistoty, prach, atd.) do přelivového žlabu, která se odvádí do vyrovnávací nádrže. Voda se nasaje čerpadlem z vyrovnávací nádrže a přivede se do pískového filtru pro mechanickou úpravu vody, protlačí se přes ohřev, přes chemickou úpravu a přes vratné trysky zpět do bazénu. Provedení bazénu s přepadovým žlabem je technicky náročnější než bazén se skimmerem, ale kvalita vody je zde mnohem vyšší. 

Výhody bazénu s přelivovým žlabem:

• Maximální využití hloubky bazénu
• Vyšší účinnost filtrace
• Splňuje náročnější hygienické požadavky, poskytuje vyšší komfort

Nerezové bazeny
Nerez přelivný žlábek
Nerezové bazeny
Nerez přelivný žlábek
Nerezové bazeny
Nerez přelivný žlábek
Nerezové bazeny
Nerez přelivný žlábek
Nerezové bazény - nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén
Nerezový nekonečný bazén

Proč bazén z nerezy

• snadná údržba

• není třeba žádné nátěry ani žádnou povrchovou úpravu

• barevná stálost povrchu materiálu (nestárne, nepraská a zachovává si původní vzhled)

• nerezová ocel zaručuje vysokou odolnost – mechanickou i chemickou

• dlouhá životnost bez ztráty kvality

• odolnost vůči mrazu a vysokým teplotám

• hygienické prostředí – nerezový povrch zabraňuje přilnutí bakterií, huba řas

• trvalá těsnost

• přirozená barva vody (blankytně modrá)

• jednoduchá stavební připravenost

• ideální proveditelnost architektonických představ

• zrealizovat nejrůznější konstrukční řešení (obnova – přestavba -novostavba)

• záchytná hrana po celém obvodu bazénu dodatečně zvyšuje bezpečnost

• rychlá výstavba na místě díky průmyslové výrobě prefabrikovaných dílů

• možnost umístění i v těžko přístupných prostorách (sklepy, střechy atd.)

• možnost jednoduché izolace stěn bazénu

• možnost volby jakéhokoliv tvaru a hloubky

• vysoká zůstatková hodnota i po letech

• ekologicky neškodný materiál

• 100%recyklovatelný materiál

Z výroby
Nerezový bazén výroba
Výroba nerezový bazén
Nerezový bazén výroba
Výroba nerezový bazén
Nerezový bazén výroba
Výroba nerezový bazén
Nerezový bazén výroba
Výroba nerezový bazén
Výstaba a výroba nerezových bazénů
Výstavba bazénů z ušlechtilé oceli je charakteristická tím, že se dokáže přizpůsobit nejrůznějším podmínkám. Vysoký stupeň prefabrikace komponentů ve výrobním závodě znamená kratší a efektivnější montáž bazénu přímo u zákazníka, díky čemuž je bazén v krátké době připraven na napuštění. Na realizací bazénu z ušlechtilé oceli se podílí více inženýrské činnosti. Celý projekt je výsledkem práce konstruktérů, bazénových technologů a architektů. 

 Realizace bazénu z ušlechtilé oceli zahrnuje tyto činnosti:

• Projektování
• Výroba prefabrikovaných dílů
• Výstavba bazénu

 Projektování

1. Koncepce bazénového tělesa:

V počáteční fázi projektu je zaměřen terén a prostor ,kde bude bazén umístěn. Po dohodě s architekty se zvolí způsob uchycení a montáže celého bazénu. bazénoví technologové určí způsob recirkulace a hydrauliky bazénu. Po tomto bodě se už přechází k procesu konstruování.

2. Volba materiálu bazénového tělesa:

Výběr vhodného materiálu se provede na základě rozboru vody, kterým bude bazén napuštěn a také se stanoví jeho povrchové provedení. Tento krok je velmi důležitý, protože při špatné volbě materiálu může začít těleso bazénu časem korodovat. Proto je při návrhu výrobků z ušlechtilé oceli nutné znát druhy a vlastnosti této oceli a její povrchové úpravy.

3. Projektování bazénové technologie:

Výpočet velikosti základního filtračního zařízení vyžaduje určité zkušenosti. Je tu totiž celá řada veličin, které mohou značně ovlivnit výkon a tedy i cenu použitých technologii. Při výpočtu se bazénoví technologové nezabývají do detailů konstrukcí bazénu a jeho kompletním osazením ,ale jen výpočtem základního filtračního celku.

4. Projektování stavební části:

Po konzultaci konstruktérů a bazénových technologů zpracují architekti dokumentaci potřebnou pro stavební část projektu.

Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výstaba nerezového bazénu
Výroba prafabrikovaných dílů
  1. CNC Řezání laserovým paprskem:

Těleso bazénu je namodelováno v 3D CAD systému. Z 3D modelů zdí a jiných tvarově složitých dílů se vytvoří rozvinuté tvary, které jsou následně vyřezány CNC řezacím laserovým centrem.

  1. Tvarování plechů:

Vyřezané rozvinuté tvary se tvarují na CNC lisu podle konstrukční dokumentace do požadovaných tvarů.

  1. Svařování:

Příprava prefabrikovaných dílů probíhá svařováním jednotlivých částí do větších funkčních celků pro snadnější manipulaci,přepravu a samotnou montáž u zákazníka. Pro svařování se používá TIG, MIG-MAG technologie.

Nerezový bazén_výroba
Nerezový bazén_výroba
Nerezový bazén_výroba
Nerezový bazén_výroba
Nerezový bazén_výroba
Nerezový bazén_výroba
Standardní produkty a bazénové příslušenství

Nabízíme Vám širokou škálu bazénového příslušenství vysoké kvality, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Naše produkty splní Vaše požadavky a očekávání. Rozsáhlý výběr doplňků nejen zpříjemní Váš relax, ale vytvoří i zábavu během koupání.

S výběrem Vám rádi pomůžeme.

 

Dále nabízíme:

Ochlazovací bazény

– Sprchové vany

– Samonosné brouzdaliště

– Typizované bazény

– Šachtové poklopy

Chrliče

Schody nerezové
Schody nerezové
Nerezový protiproud
Nerezový protiproud
Nerezový chrlič
Nerezový chrlič
Nerezové trysky
Nerezové trysky
Nerezové trysky
Nerezové osvětlení